Ημ/νια Δημοσίευσης: Τρ 23 Δεκ 2014

Τι προσαύξηση δικαιούνται όσοι εργαστούν τα Χριστούγεννα

euro98

Στις υποχρεωτικές αργίες εντάσσεται η ημέρα των Χριστουγέννων. Οσοι μισθωτοί εργαστούν την ημέρα αυτή, δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους ή του ημερομισθίου τους.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων ( ΚΕΠΕΑ ) οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθορισθεί και κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών είναι οι εξής:

25η Μαρτίου

η Δευτέρα του Πάσχα

η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)

η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου).

Αμοιβή Υποχρεωτικής Αργίας

Eάν δεν λειτουργήσει η επιχείρηση καταβάλλεται στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους χωρίς καμία προσαύξηση. Στους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό δεν οφείλεται τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού.
Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας δικαιούνται να λάβουν αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους, και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ημερομίσθιο τους , αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

αα) αν μεν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, μόνο προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους και όχι άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους και

ββ) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% στο νόμιμο μισθό και το 1/25 του συνήθως καταβαλλόμενου μισθού τους. 

Τα δεδομένα αυτά ισχύουν όταν οι αργίες εμπίπτουν σε μία από τις εργάσιμες ημέρες.

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

*Barf