Ημ/νια Δημοσίευσης: Τε 8 Απρ 2015

Ο πόλεμος κυβέρνησης – καναλαρχών ξεκίνησε! Σε φοροασυλία από το 1995 τα ΜΜΕ επισημαίνει έκθεση – «φωτιά»

tromos_2

Ο «πόλεμος» ανάμεσα στη νέα κυβέρνηση και στα συστημικά, τα λεγόμενα καθεστωτικά ΜΜΕ, όσο το θέμα των αδειών και των οφειλών τους βρίσκεται στο προσκήνιο είναι δεδομένο ότι θα εντείνεται. Τους πολίτες είναι εύλογο να τους ταλανίζει το ερώτημα: Τελικά, ποιος έχει δίκιο; Την απάντηση είχε δώσει πριν από 2 χρόνια η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας η οποία, μέσα από μια έκθεση — «φωτιά» την οποία τα μεγάλα κανάλια και οι «συγκοινωνούντες» εφημερίδες τους είχαν «θάψει», είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι καναλάρχες βρίσκονται στην πραγματικότητα σε καθεστώς φορολογικής ασυλίας από το 1995 μέχρι σήμερα!

Συγκεκριμένα, όπως αναφερόταν στην έκθεση την οποία το nez.gr ήταν από τα λίγα μικρομεσαία ειδησεογραφικού χαρακτήρα sites που την είχαν αναδείξει, η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεώρησε επιβεβλημένο να ενημερωθεί –και- για τη λειτουργία του τμήματος Διαφάνειας των ΜΜΕ που διασφαλίζει τη νομιμότητα. Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας επικουρεί τη λειτουργία του Ε.Σ.Ρ.

Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας δεν ασκεί τις αρμοδιότητες του

Σύμφωνα με την Εκθεση, το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας έχει αρμοδιότητες που… δεν μπορούν να ασκηθούν είτε διότι δεν εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις για την «ενεργοποίηση» των διατάξεών του, είτε διότι προσκρούουν σε άλλες διατάξεις δικαίου (όπως τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου)!

Συγκεκριμένα, από το 1987 και μετά έχουν εκδοθεί περί τα έντεκα βασικά νομοθετήματα που ρυθμίζουν την εν γένει λειτουργία των ηλεκτρονικών ΜΜΕ και τις αρμοδιότητες της εποπτεύουσας αρχής (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης), χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων! Η τυπική φράση με την οποία κλείνει κάθε νεότερο νομοθέτημα, δηλαδή ότι «Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργείται» έχει δημιουργήσει ασάφεια σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις και, συνέπεια αυτής, ανασφάλεια δικαίου.

Επίσης, από τη μελέτη των στοιχείων του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει τη λειτουργία των Μ.Μ.Ε. και από την ενημέρωση από το προεδρείο του Ε.Σ.Ρ. κατά τη συνάντησή των επικεφαλής της Γραμματείας Διαφάνειας του υπουργείου Δικαιοσύνης, στις 10-5-2013, είχε επιβεβαιωθεί αυτό που είχε αναφέρει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής: «Δυστυχώς κυριαρχεί καθεστώς ανομίας και αδιαφάνεια στη λειτουργία των ΜΜΕ».

«Πάρτι» από το 1995 μέχρι σήμερα

Συγκεκριμένα από το 1995 δηλαδή επί δεκαοκτώ χρόνια:

1) Δεν γίνεται διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις των Μ.Μ.Ε. με αυτά που αποστέλλονται από άλλες δημόσιες αρχές για την ύπαρξη ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

2) Δεν διενεργείται οικονομικός έλεγχος στις επιχειρήσεις των Μ.Μ.Ε. και δεν υποβάλλονται εισηγήσεις στο Τμήμα Διαφάνειας του ΕΣΡ, γιατί δεν εκδόθηκε μέχρι σήμερα Υπουργική Απόφαση που βάσει του Ν. 2328/1995 θα καθορίζει τις αμοιβές των ελεγκτών!!!

3) Δεν συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις από το ΕΣΡ για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και επομένως καθίσταται ανέφικτη η καταχώρηση στοιχείων στο Μητρώο Επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε.

4) Από το 2005 καταργήθηκε η Υπουργική Απόφαση (Ν.2310/2005) που προέβλεπε ότι επιχείρηση πριν την υπογραφή της σύμβασης όφειλε να υποβάλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για τον έλεγχο ασυμβιβάστων και απαιτείται πλέον μόνο μια υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου.

5) Από το 2007 δεν τηρείται Μητρώο Επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις από το Ε.Σ.Ρ. Έχει καταργηθεί με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’1673/23-8-2007).

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στη με αριθ. 3578/2010 απόφασή της έκρινε ότι «η επ΄ αόριστον ανοχή της λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι ιδρύθηκαν και λειτούργησαν παρανόμως, αντίκειται προς το Σύνταγμα».

Διαβάστε σχετικά ρεπορτάζ:

Διαπλοκή vs ΕΡΤ: Η εισβολή, η τροπολογία «δώρο» στα κανάλια κ΄ τα σκάνδαλα 27 ετών

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

*Barf