Ημ/νια Δημοσίευσης: Πα 8 Νοε 2013

Διαπλοκή vs ΕΡΤ ΙΙ: Χωρίς έλεγχο τα οικονομικά των καναλιών από το 1995

ert8

Το καθεστώς πλήρους ανομίας υπό το οποίο λειτουργούν τα μεγάλα κανάλια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 27 ετών και οι αιτιάσεις του κ. Ν. Χουντή, όπως περιγράφονται στο πρώτο μέρος του φακέλου («Διαπλοκή εναντίον ΕΡΤ») του «nez.gr», επιβεβαιώνονται με τον πλέον επίσημο τρόπο από το… ελληνικό Κράτος, μέσα από την πρόσφατη έκθεση της ΓΓ Διαφάνειας του υπ. Δικαιοσύνης.

Στην έκθεση αναφέρεται με νόημα ότι η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θεώρησε… επιβεβλημένο να ενημερωθεί για τη λειτουργία του τμήματος Διαφάνειας των ΜΜΕ που πρέπει να διασφαλίζει τη νομιμότητα. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας που επικουρεί τη λειτουργία του ΕΣΡ έχει ως αντικείμενο εργασιών: α) την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων ΜΜΕ και β) την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών και λοιπών εργασιών.

Ωστόσο, το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας έχει αρμοδιότητες που δεν μπορούν να ασκηθούν, επισημαίνεται στην έκθεση της ΓΓ Διαφάνειας! Γιατί; «Είτε διότι δεν εξεδόθησαν οι υπουργικές αποφάσεις για την «ενεργοποίηση» των διατάξεών του, είτε διότι προσκρούουν σε άλλες διατάξεις δικαίου (όπως τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου) ή διότι δεν υφίστανται διεθνείς ή διμερείς συμβάσεις που να επιτρέπουν την απευθείας εκζήτηση στοιχείων από αλλοδαπές αρχές για τους λόγους που επιβάλλει το ΠΔ», αναφέρεται στην έκθεση.

Εντεκα νομοθετήματα που το ένα καταργεί το άλλο από το 1987

Από το 1987 έως σήμερα έχουν εκδοθεί περί τα έντεκα βασικά νομοθετήματα που ρυθμίζουν την εν γένει λειτουργία των ηλεκτρονικών ΜΜΕ και τις αρμοδιότητες της εποπτεύουσας αρχής (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης), χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων. Είναι ενδεικτικό ότι η τυπική φράση με την οποία κλείνει κάθε νεότερο νομοθέτημα, δηλαδή ότι «Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργείται» έχει δημιουργήσει ασάφεια σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις και, συνέπεια αυτής, ανασφάλεια δικαίου.

Τα προβλήματα στην εφαρμογή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας επιτείνονται από το γεγονός ότι, ενίοτε, «αγνοούνται» ρυθμίσεις του κοινοτικού και του εσωτερικού δικαίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εφαρμοστής του νόμου να αναγκάζεται να καταφύγει σε, όχι πάντα επιτυχείς, ερμηνείες.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΓΓ Διαφάνειας του υπ. Δικαιοσύνης, αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των ΜΜΕ και για την χορήγηση αδειών λειτουργίας στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς αλλά και τον έλεγχο της τήρησης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας από τα ιδιωτικά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια είναι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο το οποίο ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί μία από τις πρώτες ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ περιλαμβάνεται η τήρηση Μητρώου Επιχειρήσεων ΜΜΕ μέσα στο οποίο καταχωρούνται σε ειδικές μερίδες στοιχεία αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ.

«Από τη μελέτη των στοιχείων του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει τη λειτουργία των ΜΜΕ και από την ενημέρωση από το προεδρείο του Ε.Σ.Ρ. κατά τη συνάντησή μας στις 10-5-2013 επιβεβαιώθηκε αυτό που αναφέρει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής: «Δυστυχώς κυριαρχεί καθεστώς ανομίας και αδιαφάνεια στη λειτουργία των ΜΜΕ«» υπογραμμίζεται στην έκθεση της ΓΓ Διαφάνειας.

Αφήνουν τα κανάλια χωρίς οικονομικό έλεγχο από το 1995

Συγκεκριμένα από το 1995, δηλαδή επί δεκαοκτώ χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση του ΓΓ Διαφάνειας του υπ. Δικαιοσύνης:

1) Δεν γίνεται διασταύρωση των στοιχείων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις των ΜΜΕ με αυτά που αποστέλλονται από άλλες δημόσιες αρχές για την ύπαρξη ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

2) Δεν διενεργείται οικονομικός έλεγχος στις επιχειρήσεις των ΜΜΕ και δεν υποβάλλονται εισηγήσεις στο Τμήμα Διαφάνειας του ΕΣΡ, γιατί δεν εκδόθηκε μέχρι σήμερα Υπουργική Απόφαση που βάσει του Ν. 2328/1995 θα καθορίζει τις αμοιβές των ελεγκτών!

3) Δεν συντάσσονται ετήσιες εκθέσεις από το ΕΣΡ για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και επομένως καθίσταται ανέφικτη η καταχώρηση στοιχείων στο Μητρώο Επιχειρήσεων ΜΜΕ.

4) Από το 2005 καταργήθηκε η Υπουργική Απόφαση (Ν.2310/2005) που προέβλεπε ότι επιχείρηση πριν την υπογραφή της σύμβασης όφειλε να υποβάλει αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού για τον έλεγχο ασυμβιβάστων και απαιτείται πλέον μόνο μια υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου.

5) Από το 2007 δεν τηρείται Μητρώο Επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις από το ΕΣΡ. Έχει καταργηθεί με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’1673/23-8-2007).

 

Διαπλοκή vs ΕΡΤ – I: Η εισβολή, η τροπολογία «δώρο» στα κανάλια κ΄ τα σκάνδαλα 27 ετών.

Εμφάνιση 1 σχολίου
  1. Ο/Η ερμηλιος παν λέει:

    MENO AGIA PARASKEVI 40 XRONIA TO TI EXV AKOUSI GIA AFTO TO MAGAZI THA GRAPSO VIVLIO APO TO 1990 ….

Προσθέστε το δικό σας σχόλιο

*Barf